29 Mart 2008 Cumartesi

Diğer komutlar

Diğer komutlar
Chr
Standart CHR fonksiyonu [ 0..255] arasındaki tam sayıların ASCII karşılığı olan karakteri vermektedir.
CHR fonksiyonuna, doğrudan aktarılan tam sayı sayısal ifadeleri alfabetik karaktere çeviren bu fonksiyonun yaygın kullanımlarından biri de, bilgilerin yazıcıya dökümü sırasında klavye üzerindeki komutların ya da kontrol karakterlerinin üretilmesidir. Aşağıdaki örnek programda bir yazıcıda kağıda üst üste basmak için ENTER tuşuna karşılık gelen ASCII 13 karakterini kullanmak amacıyla CHR fonksiyonundan yararlanılabilir.
Örnek:
Program Chr_Ornek;Uses LST;beginWriteln('Endüstri',Chr(13),'Mühendisliği' );Readln;end.
Concat
Bilgilerin birbirlerine eklenmelerini sağlayan, alfa sayısal fonksiyondur. Ekleme işlemleri CONCAT fonksiyonu ile veya alfa sayısal bilgiler arasına + işareti konarak sağlanır. Concat fonksiyonu ile istenilen sayıda katar birbiri ardına eklenebilir. CONCAT fonksiyonunun kullanımı aşağıdaki örnek programda verilmiştir.
Örnek:
Program Ornek_Concat;Uses Crt;{windows için Wincrt}varx1,x2,x3,x4tring[ 20] ;x5,x6:=String[ 50] ;begin clrscr;x1:='Balıkesir '; x2:='Mühendisliği';x3:='Universitesi ';x4:='Endüstri ';x5:=Concat(x1,x3,x4,x2);Writeln('4 sözcüğün CONCAT ile birleştirilmesi');Writeln(x5);x5:=x1+x3+x4+x2;Writ eln('4 sözcüğün + ile birleştirilmesi');Writeln(X5);While Not keypressed do;end

Hiç yorum yok: