4 Nisan 2008 Cuma

2. dereceden denklem çözme

uses crt;

var

i,delta,a,b,c:integer;

sonuc1,sonuc2:real;

h,m,g,n,s,q:string;

begin

clrscr;

s:='birinci sonuc--->';

q:='ikinci sonuc--->';

g:='NAZIM DEMiR Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama';

writeln;

writeln;

textcolor(3);

writeln(' demirnazim@hotmail.com');

writeln;

textcolor(14);

writeln;

writeln;

writeln(' 2. DERECEDEN DENKLEM COZME');

writeln;

writeln;

writeln;

textcolor(white);

writeln(' ax^2 + bx + c = 0');

writeln;

textcolor(green);

writeln(' degerleri girin!!');

writeln;

writeln;

textcolor(white);

writeln(' a--->');

writeln;

writeln(' b--->');

writeln;

writeln(' c--->');

gotoxy(10,16);

readln(a);

gotoxy(10,18);

readln(b);

gotoxy(10,20);

readln(c);

writeln;

writeln;

delta:=(b*b)-(4*a*c);

sonuc1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

sonuc2:=(

b+sqrt(delta))/(2*a);

for i:=1 to 17 do

begin

m:=copy(s,i,1);

write(m);

delay(150);

end;

writeln;

for i:=1 to 17 do

begin

n:=copy(q,i,1);

write(n);

delay(150);

end;

gotoxy(18,23);

writeln(sonuc1:3:3);

gotoxy(18,24);

writeln(sonuc2:3:3);

gotoxy(15,28);

for i:=1 to 51 do

begin

h:=copy(g,i,1);

write(h);

delay(150);

end;

readln;

end.

Devamını okuyun...>>

Kullanıcı adı ve şifre

uses crt;


var

t,s:array[1..6]of string;

tus:char;

padi,kadi:string;

i:integer;

procedure yeni;

begin

clrscr;textcolor(white);

textbackground(9);writeln;writeln;writeln;

gotoxy(30,4);writeln('YENI KAYIT');

writeln;writeln;gotoxy(5,7);

writeln('yeni kullanici adi ---> ');

writeln;writeln;gotoxy(5,10);

writeln('yeni sifre ---> ');

writeln;writeln;writeln;textcolor(black);

writeln(' sifre 6 karakterden olusmalidir ! ! ');

gotoxy(29,7);readln(kadi);if kadi='' then exit;

i:=1;gotoxy(28,10);repeat gotoxy((28+i),10);

tus:=readkey;if tus='a' then begin

s[i]:='a';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='b' then

begin s[i]:='b';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='c' then

begin s[i]:='c';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='d' then

begin s[i]:='d';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='e' then

begin s[i]:='e';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='f' then

begin s[i]:='f';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='g' then

begin s[i]:='g';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='i' then

begin s[i]:='i';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='k' then

begin s[i]:='k';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='l' then

begin s[i]:='l';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='m' then

begin s[i]:='m';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='n' then

begin s[i]:='n';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='o' then

begin s[i]:='o';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='p' then

begin s[i]:='p';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='r' then

begin s[i]:='r';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='s' then

begin s[i]:='s';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='t' then

begin s[i]:='t';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='u' then

begin s[i]:='u';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='v' then

begin s[i]:='v';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='y' then

begin s[i]:='y';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='z' then

begin s[i]:='z';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;until tus=#27;

end;procedure d;begin clrscr;

repeat textcolor(green);textbackground(black);

write(random(9));until 1=5 end;

procedure kontrol;begin clrscr;

textcolor(white);textbackground(9);

writeln;writeln;writeln;gotoxy(30,4);

writeln('SIFRE VE KULLANICI ADI GIRISI');

writeln;writeln;gotoxy(5,7);writeln('kullanici adi ---> ');

writeln;writeln;gotoxy(5,10);writeln('sifre ---> ');

writeln;writeln;writeln;textcolor(black);

gotoxy(24,7);readln(padi);if padi='' then exit;

i:=1;gotoxy(24,10);repeat gotoxy((23+i),10);

tus:=readkey;if tus='a' then begin

t[i]:='a';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='b' then begin t[i]:='b';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='c' then begin

t[i]:='c';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='d' then begin t[i]:='d';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='e' then begin

t[i]:='e';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='f' then begin t[i]:='f';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='g' then begin

t[i]:='g';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='i' then begin t[i]:='i';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='k' then

begin t[i]:='k';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='l' then begin

t[i]:='l';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='m' then begin t[i]:='m';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='n' then begin

t[i]:='n';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='o' then begin t[i]:='o';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='p' then

begin t[i]:='p';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='r' then

begin t[i]:='r';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='s' then begin

t[i]:='s';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='t' then begin t[i]:='t';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='u' then begin

t[i]:='u';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='v' then begin t[i]:='v';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='y' then begin

t[i]:='y';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='z' then begin t[i]:='z';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end; until tus=#27; end;begin clrscr;

repeat clrscr;writeln;writeln;writeln;writeln;writeln;

textcolor(red);textbackground(9);gotoxy(17,6);

writeln('yesil renkli karakterler ile programi yonetin');

writeln;textcolor(white);gotoxy(30,8);writeln('ILGILERI YENILEME');

writeln;writeln;writeln;gotoxy(32,12);writeln('ROGRAM GIRISI');

writeln;writeln;writeln;gotoxy(20,16);textcolor(red);

writeln('! ! ! cikis icin tuslay�n ! ! !');

gotoxy(37,16);textcolor(green);write('<>');gotoxy(29,8);

textcolor(green);write('B');gotoxy(31,12);write('P');gotoxy(1,1);

tus:=readkey;if tus='b' then yeni;if tus='p' then kontrol;

if tus='w' then begin clrscr;for i:=1 to 6 do

write(s[i]);

readln;

end;

until tus=#27;

end.

Devamını okuyun...>>

Alan ve çevre hesaplama

Var

r,s:integer;

Begin

write ('YARI ÇAP GİRİNİZ'); readln (r);

writeln ('MENÜ');

writeln ('1-ALAN');

writeln ('2-ÇEVRE);

write ('seçiminizi giriniz='); readln (s);

if s=1 then write ('Alan=',3.14*r*r);

if s=2 then write ('Çevre=',3.14*2*r);

readln;

End.

Devamını okuyun...>>

Case..of komutları ile dört işlem

Var

x,y:integer;

s:char;

Begin

write ('Birinci Sayıyı Giriniz='); readln (x);

write ('İkinci Sayıyı Giriniz='); readln (y);

writeln ('MENÜ');

writeln ('A-TOPLA');

writeln ('B-ÇIKAR');

writeln ('C-ÇARP');

writeln ('D-BÖL');

writeln ('X-ÇIKIŞ');

write ('Seçiminizi Giriniz='); readln (s);

case s of

'A': write (x+y);

'B': write (x-y);

'C': write (x*y);

'D': write (x/y);

'X':

else write ('Yanlış Giriş');

end;

readln;

end.

Devamını okuyun...>>

Pascalda sürekli renk değiştiren yaz

uses crt;

var

a:integer;

begin

clrscr;

for a:=1 to 500 do begin

gotoxy(30,8);

textcolor(a);

writeln('Yazmak İstediginiz Yazi');

delay(500);

(*Delay Degerini KAfanıza Göre DeğiştirebiLirsiniz*)

end;

readln;

end.

Devamını okuyun...>>

Şifreleme.

uses crt;


var a:string[10]; b:integer;

begin

while a<>"mydesign" do

begin

b:=b+1;

write("Şifre Giriniz >"); readln(a);

end;

writeln(b," incide Şifreyi Bildiniz"); readln end.

Devamını okuyun...>>

Not ortalaması bulma

Program uc_notun_ortalamasini_bulur;

uses crt;

Var {degisken tanimlama blogu}not1,not2,not3 : integer;

ortalama : real;

Begin {Ana Program Bloğu}

textcolor(1);

write('notlari girmek icin enter a basin ***********(en fazla 10 basamak)************');

ReadLn;

textcolor(3);

write('1. notu giriniz (rakamla)---------------->:');ReadLn(not1);

textcolor(3);

write('2. notu giriniz (rakamla)---------------->:');ReadLn(not2);

textcolor(3);

write('3. notu giriniz (rakamla)---------------->:');ReadLn(not3);

ortalama:=(not1+not2+not3)/3;

WriteLn('******************************************************************************');

textcolor(9);

WriteLn('Ortalama Bulundu gormek icin enter a basin');

WriteLn('******************************************************************************');

ReadLn;

textcolor(3);

WriteLn('uc notun ortalamasi =',ortalama:5:2);

textcolor(12);

WriteLn('------------------------------------------------------------------------------');

textcolor(9);

WriteLn('programi kullandiginiz icin tesekkurler.............................. Fatih Ok');

textcolor(12);

WriteLn('------------------------------------------------------------------------------');

WriteLn('scientist.fatih@gmail.com ');

WriteLn('------------------------------------------------------------------------------');

textcolor(3);

WriteLn('uc notun ortalamasi =',ortalama:5:2);

textcolor(90);

WriteLn('***************bu program pascal dili ile yazilmistir*************************');

textcolor(12);

WriteLn('programi sonlandirmak icin Entera basin---------------FATIH OK-------P@SCAL---');

WriteLn('******************************************************************************');

WriteLn('programi sonlandirmak icin Entera basin---------------FATIH OK-------P@SCAL---');

WriteLn('******************************************************************************');

ReadLn;

end.

Devamını okuyun...>>