4 Nisan 2008 Cuma

Case..of komutları ile dört işlem

Var

x,y:integer;

s:char;

Begin

write ('Birinci Sayıyı Giriniz='); readln (x);

write ('İkinci Sayıyı Giriniz='); readln (y);

writeln ('MENÜ');

writeln ('A-TOPLA');

writeln ('B-ÇIKAR');

writeln ('C-ÇARP');

writeln ('D-BÖL');

writeln ('X-ÇIKIŞ');

write ('Seçiminizi Giriniz='); readln (s);

case s of

'A': write (x+y);

'B': write (x-y);

'C': write (x*y);

'D': write (x/y);

'X':

else write ('Yanlış Giriş');

end;

readln;

end.

Hiç yorum yok: