4 Nisan 2008 Cuma

Pascalda sürekli renk değiştiren yaz

uses crt;

var

a:integer;

begin

clrscr;

for a:=1 to 500 do begin

gotoxy(30,8);

textcolor(a);

writeln('Yazmak İstediginiz Yazi');

delay(500);

(*Delay Degerini KAfanıza Göre DeğiştirebiLirsiniz*)

end;

readln;

end.

Hiç yorum yok: