4 Nisan 2008 Cuma

2. dereceden denklem çözme

uses crt;

var

i,delta,a,b,c:integer;

sonuc1,sonuc2:real;

h,m,g,n,s,q:string;

begin

clrscr;

s:='birinci sonuc--->';

q:='ikinci sonuc--->';

g:='NAZIM DEMiR Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama';

writeln;

writeln;

textcolor(3);

writeln(' demirnazim@hotmail.com');

writeln;

textcolor(14);

writeln;

writeln;

writeln(' 2. DERECEDEN DENKLEM COZME');

writeln;

writeln;

writeln;

textcolor(white);

writeln(' ax^2 + bx + c = 0');

writeln;

textcolor(green);

writeln(' degerleri girin!!');

writeln;

writeln;

textcolor(white);

writeln(' a--->');

writeln;

writeln(' b--->');

writeln;

writeln(' c--->');

gotoxy(10,16);

readln(a);

gotoxy(10,18);

readln(b);

gotoxy(10,20);

readln(c);

writeln;

writeln;

delta:=(b*b)-(4*a*c);

sonuc1:=(-b-sqrt(delta))/(2*a);

sonuc2:=(

b+sqrt(delta))/(2*a);

for i:=1 to 17 do

begin

m:=copy(s,i,1);

write(m);

delay(150);

end;

writeln;

for i:=1 to 17 do

begin

n:=copy(q,i,1);

write(n);

delay(150);

end;

gotoxy(18,23);

writeln(sonuc1:3:3);

gotoxy(18,24);

writeln(sonuc2:3:3);

gotoxy(15,28);

for i:=1 to 51 do

begin

h:=copy(g,i,1);

write(h);

delay(150);

end;

readln;

end.

Hiç yorum yok: