4 Nisan 2008 Cuma

İki sayıyı toplayan program

program hesap makinası;

uses crt;

var

a,b,top:integer;

begin

writeln('lütfen birinci sayıyı giriniz');

readln(a);

writeln('lütfen ikinci sayıyı giriniz');

readln(b);

top:=a+b;

writeln('iki sayının toplamı ',top,' dur');

readln;

end.

Hiç yorum yok: