4 Nisan 2008 Cuma

Kullanıcı adı ve şifre

uses crt;


var

t,s:array[1..6]of string;

tus:char;

padi,kadi:string;

i:integer;

procedure yeni;

begin

clrscr;textcolor(white);

textbackground(9);writeln;writeln;writeln;

gotoxy(30,4);writeln('YENI KAYIT');

writeln;writeln;gotoxy(5,7);

writeln('yeni kullanici adi ---> ');

writeln;writeln;gotoxy(5,10);

writeln('yeni sifre ---> ');

writeln;writeln;writeln;textcolor(black);

writeln(' sifre 6 karakterden olusmalidir ! ! ');

gotoxy(29,7);readln(kadi);if kadi='' then exit;

i:=1;gotoxy(28,10);repeat gotoxy((28+i),10);

tus:=readkey;if tus='a' then begin

s[i]:='a';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='b' then

begin s[i]:='b';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='c' then

begin s[i]:='c';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='d' then

begin s[i]:='d';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='e' then

begin s[i]:='e';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='f' then

begin s[i]:='f';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='g' then

begin s[i]:='g';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='i' then

begin s[i]:='i';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='k' then

begin s[i]:='k';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='l' then

begin s[i]:='l';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='m' then

begin s[i]:='m';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='n' then

begin s[i]:='n';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='o' then

begin s[i]:='o';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='p' then

begin s[i]:='p';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='r' then

begin s[i]:='r';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='s' then

begin s[i]:='s';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='t' then

begin s[i]:='t';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='u' then

begin s[i]:='u';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='v' then

begin s[i]:='v';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='y' then

begin s[i]:='y';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;if tus='z' then

begin s[i]:='z';write('*');i:=i+1;

if i=7 then exit;end;until tus=#27;

end;procedure d;begin clrscr;

repeat textcolor(green);textbackground(black);

write(random(9));until 1=5 end;

procedure kontrol;begin clrscr;

textcolor(white);textbackground(9);

writeln;writeln;writeln;gotoxy(30,4);

writeln('SIFRE VE KULLANICI ADI GIRISI');

writeln;writeln;gotoxy(5,7);writeln('kullanici adi ---> ');

writeln;writeln;gotoxy(5,10);writeln('sifre ---> ');

writeln;writeln;writeln;textcolor(black);

gotoxy(24,7);readln(padi);if padi='' then exit;

i:=1;gotoxy(24,10);repeat gotoxy((23+i),10);

tus:=readkey;if tus='a' then begin

t[i]:='a';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='b' then begin t[i]:='b';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='c' then begin

t[i]:='c';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='d' then begin t[i]:='d';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='e' then begin

t[i]:='e';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='f' then begin t[i]:='f';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='g' then begin

t[i]:='g';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='i' then begin t[i]:='i';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='k' then

begin t[i]:='k';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='l' then begin

t[i]:='l';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='m' then begin t[i]:='m';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='n' then begin

t[i]:='n';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='o' then begin t[i]:='o';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='p' then

begin t[i]:='p';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='r' then

begin t[i]:='r';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='s' then begin

t[i]:='s';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='t' then begin t[i]:='t';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='u' then begin

t[i]:='u';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='v' then begin t[i]:='v';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end;if tus='y' then begin

t[i]:='y';write('*');i:=i+1;if i=7 then d;end;

if tus='z' then begin t[i]:='z';write('*');i:=i+1;

if i=7 then d;end; until tus=#27; end;begin clrscr;

repeat clrscr;writeln;writeln;writeln;writeln;writeln;

textcolor(red);textbackground(9);gotoxy(17,6);

writeln('yesil renkli karakterler ile programi yonetin');

writeln;textcolor(white);gotoxy(30,8);writeln('ILGILERI YENILEME');

writeln;writeln;writeln;gotoxy(32,12);writeln('ROGRAM GIRISI');

writeln;writeln;writeln;gotoxy(20,16);textcolor(red);

writeln('! ! ! cikis icin tuslay�n ! ! !');

gotoxy(37,16);textcolor(green);write('<>');gotoxy(29,8);

textcolor(green);write('B');gotoxy(31,12);write('P');gotoxy(1,1);

tus:=readkey;if tus='b' then yeni;if tus='p' then kontrol;

if tus='w' then begin clrscr;for i:=1 to 6 do

write(s[i]);

readln;

end;

until tus=#27;

end.

Hiç yorum yok: